Algemene voorwaarden.

Thank you for visiting our website. The following are the terms and conditions which govern our website.

Algemene voorwaarden

Inleiding
Wyzetalk B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200,1097 JB, Amsterdam en geregistreerd onder KvK-nummer 76644324.

Als u gebruikmaakt van onze website gaat u akkoord met de regels en houden wij ons aan onze beloften. In deze algemene voorwaarden zetten we de regels en beloften uiteen. We verzoeken u de website te verlaten indien u deze voorwaarden niet wenst te accepteren.

Intellectueel eigendomsrecht
Respecteer onze intellectuele eigendomsrechten. Vooral ons merk. Wij geven u alleen het recht op ons intellectueel eigendom ter gebruik van onze website. Alle andere rechten blijven voorbehouden.

Indien u op onze website gebruikmaakt van diensten of content van derden, stemt u ermee in hun intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Privacy
In het Privacybeleid en het Cookiebeleid van onze website staat uitgelegd hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Garanties
Wyzetalk biedt deze website aan ‘as is’ en geeft geen garanties. Voor zover wettelijk is toegestaan wijzen wij alle garanties van de hand.

De content gepubliceerd op de website kan niet worden aangemerkt als advies en u dient dat ook niet als zodanig te beschouwen.

Beperkte aansprakelijkheid
Voor zover de wet het toestaat, is Wyzetalk niet aansprakelijk voor enige schade geleden door u met inbegrip van maar niet beperkt tot winst- of omzetderving of enige indirecte, speciale, punitieve of gevolgschade die het gevolg is van uw gebruik van de website van Wyzetalk.

Uw toegang tot het Wyzetalk-platform is afhankelijk van de netwerken en apparaten die u gebruikt en dit valt buiten onze invloedssfeer. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de beste netwerken en apparaten te kiezen en om ervoor te zorgen dat u de benodigde veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om uw apparaten te beschermen.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging van de voorwaarden
Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden om ze actueel te houden.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn aan ons voorbehouden.

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn bindend en uitvoerbaar. Indien een van de bepalingen onafdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Indien wij om welke reden dan ook een of meerdere bepalingen niet afdwingen, betekent dat niet dat wij afzien van onze rechten.

Cookiebeleid Wyzetalk

In dit cookiebeleid omschrijven we welke cookies we voor de website gebruiken en waarvoor ze dienen.
Wetgeving vanuit de EU schrijft voor dat wij, als website-eigenaren, bezoekers moeten informeren over de cookies en overige technieken die we gebruiken, bijvoorbeeld pixels. Daarnaast hebben we, waar nodig, toestemming van de gebruiker nodig om dergelijke cookies te gebruiken.

Toestemming
Als u de website van Wyzetalk bezoekt, ziet u onze cookie-banner. Hier kunt u aangeven of u de cookies accepteert of naar cookie-instellingen gaan waar u te allen tijde uw voorkeuren in kunt stellen, toestemming kunt geven of intrekken en/of de cookie-instellingen kunt wijzigen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website in de bestandsmap van uw browser op uw computer, laptop, tablet of smartphone plaatst op het moment dat u de website bezoekt.

Bij ieder websitebezoek worden deze cookies door de browser naar de website verzonden, zodat uw apparaat wordt herkend en uw gebruikerservaring bij ieder volgend bezoek verbetert. We kunnen bijvoorbeeld aan de hand van cookies onze website aanpassen, zodat deze beter aansluit bij uw interesses.

Noodzakelijke cookies
We gebruiken strikt noodzakelijke cookies om het navigeren op onze website te kunnen beheren en om de basisfuncties van de website te kunnen bedienen. Zonder deze cookies kunnen we bepaalde basisfunctionaliteiten niet aanbieden. Strikt noodzakelijke cookies kunnen niet worden uitgeschakeld en er is geen toestemming nodig om ze te kunnen plaatsen.

Voor zover informatie die in het kader van strikt noodzakelijke cookies wordt verwerkt, moet worden aangemerkt als persoonsgegevens, is de rechtsgrond voor die verwerking het gerechtvaardigde belang van Wyzetalk om de website te exploiteren.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen we gegevens over uw bezoek op onze website. Analytische cookies verzamelen gegevens over uw browser, besturingssysteem en hoelang en hoe vaak u onze website bezoekt. Deze gegevens worden na verzameling anoniem gemaakt. Ze zijn niet te herleiden naar persoonsgegevens. De verzamelde gegevens dienen alleen ter evaluatie en verbetering van de gebruikerservaring op onze websites.

Voor zover informatie die in het kader van analytische cookies wordt verwerkt moet worden aangemerkt als persoonsgegevens, is de rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming.

Functionele cookies
Aan de hand van functionele cookies kunnen we informatie en voorkeuren opslaan die u bij een eerder bezoek aan onze website hebt ingevuld (bijv. gebruikersnaam, taal, lay-out, contactvoorkeuren of uw locatie). Zo kunnen we gepersonaliseerde functionaliteiten en het algehele functioneren van onze website verbeteren.

Ze worden ook gebruikt om bepaalde functies, zoals het afspelen van video’s, mogelijk te maken.

Voor zover informatie die in het kader van functionele cookies wordt verwerkt moet worden aangemerkt als persoonsgegevens, is de rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming.

Targeting-/advertentiecookies
Deze cookies worden ingezet om content te tonen die voor u relevant is en is afgestemd op uw interesses. Daarnaast worden ze gebruikt om advertenties over onze oplossingen te tonen, het aantal keren dat u onze advertenties ziet te beperken en de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Targeting-/advertentiecookies houden bij hoelang u onze website hebt bezocht, bij welk onderdeel u onze website hebt verlaten, of u begonnen bent met het invullen van het formulier voor verzoek om nadere informatie, maar dit niet hebt afgemaakt en wat uw surfgedrag is op onze site.

Onze targeting-/advertentiecookies worden geplaatst door derden zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Google Ads (search & display), Bing, en overige premium displaymedia die met behulp van UTM-code (Universal Tag Manager) bepalen via welke website u op een van onze advertenties hebt geklikt.

Targeting-/advertentiecookies worden negentig (90) dagen na uw laatste bezoek aan onze website gewist.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van targeting-/advertentiecookies is uw toestemming.

Verdere informatie over de cookies die wij gebruiken kunt u vinden in ons Privacy Preference Center. Hier kunt u ook te allen tijde uw toestemming geven of intrekken en/of uw cookie-instellingen wijzigen.

In ons Privacybeleid kunt u lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die via onze website worden verwerkt.

June 2021

Privacybeleid website Wyzetalk

Dit privacybeleid website beschrijft hoe Wyzetalk B.V. via de website www.wyzetalk.com persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Via de website verzamelen en verwerken we momenteel de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens en contactgegevens als u het formulier ‘Praat met een specialist’ hebt ingevuld
  • Cookies zoals omschreven in ons Cookiebeleid
  • Persoonsgegevens en e-mailadres als u zicht inschrijft voor onze nieuwsbrief

Hoe krijgen we de persoonsgegevens en waarom hebben we ze?
De meeste persoonsgegevens die we verwerken, verkrijgen we rechtstreeks via u en gebruiken we om contact met u op te nemen en om onze nieuwsbrief te kunnen versturen.

We kunnen deze informatie delen met andere onderdelen binnen de Wyzetalk-groep en met de resellers en agenten met wie we overeenkomsten hebben.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking?
De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens die wij hanteren, zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn:

  • Uw toestemming. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of ons contactformulier invult, geeft u toestemming. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar [e-mail].
  • We hebben de gegevens nodig om een overeenkomst uit te voeren.
  • We hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken.

Hoe slaan we uw persoonsgegevens op?
Uw gegevens worden veilig opgeslagen op cloudservers binnen de Europese Unie.
We bewaren uw gegevens, omdat we met u moeten kunnen communiceren en verwijderen ze twaalf (12) maanden nadat ons contact met u is geëindigd.

Wat zijn uw rechten?
U hebt onder de AVG de volgende rechten:

Recht op toegang – U hebt het recht inzage te vragen in uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie – U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren wanneer u denkt dat deze niet kloppen. U hebt ook het recht ons te verzoeken uw gegevens aan te vullen als u van mening bent dat ze niet volledig zijn.

Recht op vergetelheid – U hebt in bepaalde omstandigheden het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

Recht op beperking van verwerking – U hebt in bepaalde omstandigheden het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op bezwaar tegen verwerking – U hebt in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens – U hebt in bepaalde omstandigheden het recht ons te verzoeken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt over te dragen aan een andere organisatie of aan uzelf.
U bent ons voor de uitoefening van dit recht geen geld verschuldigd. Indien u hiertoe een verzoek indient, hebben we één (1) maand de tijd om hieraan te voldoen. Neemt u contact op met onze Information Officer [invoegen e-mailadres] indien u een verzoek wenst in te dienen.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Mocht u een klacht hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u die klacht kenbaar maken via [e-mailadres invoegen].
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.
Contactinformatie Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Nederland

Telefoonnummer: (+31)–(0)70 – 888 85 00
Fax: (+31)–(0)70 – 888 85 01

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Nederland

Website AP: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Third-Party Processors

Our carefully selected partners and service providers may process personal information about you on our behalf as described below:

Digital Marketing Service Providers

(i) Prospect Global Ltd (trading as Sopro) Reg. UK Co. 09648733. You can contact Sopro and view their privacy policy here: http://sopro.io

Sopro is registered with the ICO Reg: ZA346877 their Data Protection Officer can be emailed at: dpo@sopro.io.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de nieuwste updates en het laatste nieuws.

Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Vul het formulier in en laat een geldig e-mailadres achter.

Communication Preference(Vereist)
Accept terms and conditions(Vereist)