Vandaag is het precies elf weken geleden dat Zuid-Afrika in een landelijke lockdown terechtkwam. En hoewel er inmiddels versoepelingen zijn, staat het zonder meer vast dat overal huishoudens, gezinnen en individuen zwaar zijn getroffen. Veel mensen werden geconfronteerd met ontslagen of loonsverlagingen en eigenaren van MKB-bedrijven hebben helemaal geen inkomen gehad en kunnen hun personeel niet uitbetalen.

Frontlijnpersoneel dat door moest werken heeft te maken gekregen met de angst voor blootstelling aan het virus en met procesveranderingen als gevolg van de nieuwe regelgeving. Degenen die zich gelukkig konden prijzen dat ze thuis konden werken hebben dat moeten doen te midden van allerlei andere uitdagingen. Deze variëren van conflicten in kleine ruimtes, ontoereikende apparatuur of internetsnelheid tot de kinderen die thuis zijn en het geven van thuisonderwijs, zodat ze niet achteropraken. Voor de extraverten onder ons en dan met name degenen die alleen wonen komt er maar geen einde aan het verbod op elke vorm van socialiseren.

Nu, na elf weken lockdown, zien organisaties de eerste ‘scheurtjes’ ontstaan in de mentale gezondheid en het welzijn van hun werknemers, aangezien al deze factoren zwaar wegen en op iedereen van invloed zijn.

Urbian, een bureau voor digitale producten en diensten in Kaapstad, zag dit als een reëel probleem en nam drastische maatregelen. Dit was een post van hen van een paar werken geleden:

Vandaag werken we niet vanuit huis, maar nemen we thuis rust. Onze MP, Anton, heeft geëist dat heel het team twee dagen vrij neemt. Daar valt niet over te praten en het gaat niet van de jaarlijkse verlofuren af. Hij schrijft:

‘Ik neem dit erg serieus en ik verwacht van jullie dat jullie ook écht vrij nemen.
Ik zou dit niet doen als ik er niet van overtuigd zou zijn dat het belangrijk is.’

Deskundigen op het gebied van mentale gezondheid bevestigen dit standpunt en waarschuwen dat de coronapandemie en de landelijke lockdown een negatief effect hebben op de mentale gezondheid en het welzijn van mensen.

Dus wat kunnen organisaties doen om hun werknemers door deze tijd heen te loodsen?

 

1. Organiseer regelmatig check-ins voor het team

Voor veel organisaties is het niet haalbaar om iedereen op hetzelfde moment bij elkaar te krijgen. Maar voor degenen die dat wel kunnen, kan een digitale sessie of teambijeenkomst enorm effectief zijn om iedereen bij elkaar te brengen, vooral in organisaties met meerdere kantoren. Het is heel eenvoudig om hier ook gastsprekers voor uit te nodigen die het team een oppepper kunnen geven.

 

2. Neem een welzijnsenquête af

Een welzijnsenquête is een makkelijke manier om kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verzamelen, waarmee u een goed beeld krijgt van hoe het met uw werknemers gaat en waar ze het moeilijk mee hebben. Dit maakt het een stuk makkelijker om uit te zoeken waar de behoeftes liggen en wat u als bedrijf kunt doen om te helpen.

 

3. Hou het persoonlijk

Dit is niet voor elk bedrijf weggelegd, maar het heeft voor ons team enorm veel betekend dat de CEO tijd vrij heeft gemaakt in zijn drukke agenda om alle tachtig werknemers tijdens de lockdown ten minste één keer te bellen. Grotere organisaties kunnen overwegen om leidinggevenden in te zetten om persoonlijke check-ins met hun team te houden.

 

4. Stimuleer het geven van advies door werknemers

Er is geen beter advies dan het advies dat iemand krijgt van iemand anders die in hetzelfde schuitje zit. Creëer een mogelijkheid voor teamleden om bij te dragen aan een gedeelde database met zaken zoals tips voor boodschappen doen, fitnessprogramma’s, educatieve apps en religieuze/meditatiebronnen enz.

 

5. Wees meer mens en minder een robot

Heb begrip en leef mee met diegenen die in bijzonder moeilijke omstandigheden verkeren. Bloomberg haalt een interessante trend aan die aan het licht is gekomen. Werknemers ervaren een thuiswerkschuldgevoel en merken dat ze veel meer uren draaien alleen maar omdat ze thuis zijn.

Door aandacht te besteden aan mentale gezondheid en welzijn op het werk en in deze ongekende tijden meer zorg te besteden aan werknemers gaan organisaties waarschijnlijk merken dat de (merk)loyaliteit en het vertrouwen toeneemt.

Mind Body Green kijkt verder dan deze eindeloze lockdown en deelt een aantal inzichten over de mentale uitdagingen die ons nog te wachten staan NA corona en ze geven een aantal tips over hoe daarmee om te gaan.