Bedrijven over heel de wereld zijn zich steeds meer bewust van het belang van goed geïnformeerd en betrokken frontlijnpersoneel – een fenomeen dat de winst met 21% kan verhogen. De coronapandemie, en de daaruit voortvloeiende sociale verschuivingen, hebben dit bewustzijn alleen maar doen toenemen. En dat is de reden waarom organisaties op zoek zijn gegaan naar technologische oplossingen om hun werknemers effectiever met elkaar in contact te brengen.

Dit zegt Sinazo Sibisi, de nieuwe Managing Director voor Afrika, Canada en Australië bij Wyzetalk. Volgens haar is het bewijs hiervoor geleverd nu in de laatste paar maanden tijdens de lockdown het aantal klanten dat Wyzetalk, een toonaangevend platform voor digitale werknemersbetrokkenheid, aan zich heeft weten te binden flink is toegenomen.

‘We hebben tijdens de lockdown kort achter elkaar een aantal deals gesloten, zoals met Glencore, Sibanye Stillwater (in een samenwerking met Deloitte) en met Pioneer Foods. We waren met de meeste van deze organisaties al langer dan een jaar in gesprek, maar het lijkt erop dat de crisis als een soort katalysator heeft gewerkt en dat er een dringende behoefte was aan crisiscommunicatie en de mogelijkheid om altijd en overal met iedere werknemer in contact te kunnen treden.’

Sibisi legt vervolgens uit waarom er in het huidige coronatijdperk behoefte is aan een effectieve strategie voor werknemersbetrokkenheid: ‘Ongeveer 80% van de actieve beroepsbevolking in de wereld heeft geen kantoorbaan. En onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan de helft van deze “bureauloze” werknemers het gevoel heeft dat ze niet gehoord worden door de organisaties waarvoor ze werken. Dat is een groot probleem, omdat dat nu juist een grote invloed heeft op het verloop, de samenwerking en het teamwerk. Een werknemer die zich gehoord voelt, is 4,6 keer vaker bereid om zo goed mogelijk te presteren. Tijdens de lockdown werd dit alleen nog maar duidelijker, omdat veel werkgevers geen directe communicatielijn hadden met hun personeel.’

Alleen al in Zuid-Afrika kunnen we op dit moment 70% van de mijnwerkers bereiken. Anglo American en De Beers hebben de technologie van Wyzetalk mondiaal in gebruik genomen. Hierdoor is ons werkterrein uitgebreid naar achttien landen en zijn we nu actief op vijf continenten.

Ze voegt daaraan toe dat de coronapandemie de bestaande communicatie-uitdagingen tussen bedrijven en hun frontlijnpersoneel nog ingewikkelder heeft gemaakt. ‘Werknemers krijgen ieder op een andere manier met de pandemie te maken, ook wat hun psychische en emotionele welzijn betreft. We kunnen niet van ze verwachten dat ze zonder duidelijke communicatie, ondersteuning en betrokkenheid straks gewoon weer aan het werk gaan.’

De groei van Wyzetalk is ook tekenend voor de toenemende waarde die wordt toegekend aan werknemerscommunicatie en -betrokkenheid – zelfs in pre-coronatijden. De laatste twee jaar is het Wyzetalk-team met 400% gegroeid en hebben ze kantoren in Stellenbosch, Johannesburg en sinds kort ook in Amsterdam, Nederland. Vandaag de dag maken 650.000 werknemers verdeeld over meer dan dertig klanten wereldwijd gebruik van het Wyzetalk-platform. Recentelijk heeft de Nederlandse investeringsmaatschappij CNBB Venture Partners een miljoeneninvestering in het bedrijf gedaan, zodat ze de Europese markt verder kunnen gaan veroveren.

Sibisi legt uit dat een groot deel van de groei van Wyzetalk te danken is aan hun aandeel in de mijnbouwsector. ‘Alleen al in Zuid-Afrika kunnen we op dit moment 70% van de mijnwerkers bereiken. Anglo American en De Beers hebben de technologie van Wyzetalk ook mondiaal in gebruik genomen. Hierdoor kunnen we nu hun 75.000 werknemers bereiken, is ons werkterrein uitgebreid naar dertien landen en zijn we nu actief op vijf continenten.’

Wyzetalk is ook een grote speler binnen de retailsector. Ze zijn op het Afrikaanse continent de aangewezen partner voor werknemersbetrokkenheid voor Shoprite, Woolworths en Pick n Pay.

Zoals Sibisi ook aangeeft, heeft de pandemie de aandacht voor werknemersbetrokkenheid alleen nog maar doen toenemen. ‘Organisaties ervaren dat het steeds moeilijker wordt om hun personeel geïnformeerd te houden en zelfs om ze weer terug aan het werk te krijgen. Helemaal in sectoren waarin werknemers uit andere provincies en landen worden aangetrokken. De huidige reisbeperkingen en de regels rond het afstandhouden maken het er ook niet makkelijker op om alles draaiende te houden. Veel van deze bedrijven schuiven hun communicatiestrategieën naar voren en gaan samenwerkingen aan met partners die ze kunnen voorzien van de juiste oplossingen,’ zegt ze tot slot.